Recuperadors

RECUPERADORS

Bàsicament consisteix en una llar de foc semblant a les convencionals amb la particularitat que també actua com una caldera recuperant calor a un circuit d'aigua que podem utilitzar per als radiadors, terra radiant, etc.