Pellets

PELLETS

Pellet o pèl·let és una denominació genèrica, utilitzada per referir-se a petites porcions de material aglomerat o comprimit. El terme és utilitzat per referir-se a diferents materials, com ara pellet de fusta, petites porcions de matèria vegetal comprimida utilitzades com a combustible.