Inseribles FM

Inseribles FM

FM CALEFACCIÓ va néixer fa ja 50 anys, amb la finalitat de modernitzar els sistemes de calefacció que la societat emprava fins al moment. Des dels nostres començaments, no hem escatimat esforços en la seguretat dels nostres aparells, portant a gala ser la 1a empresa que va homologar el braser de resistències elèctriques, convertint-nos en referent en el sector i aconseguint el lideratge en el mercat de vendes, mantenint-nos en aquesta posició actualment. Amb el pas dels anys i sense perdre de vista els començaments familiars d'aquesta empresa, hem evolucionat, aportant moderns dissenys i millorant el rendiment dels nostres models. Gràcies a això, gaudim del reconeixement de milions d'usuaris, així com dels professionals del sector.